09.02.2023 – 3. SEJA SVETA LEGATURE ZA POMURJE V DRUGEM SKLICU – POVZETEK

Opravljena je bila dne 09.02.2023 v Domicilu legature v gostilni Rajh.

Prisotni: Ignac Rajh, prvi legat, Andrej Šajnovič, drugi legat, Cvetka Sakelšek, enologinja, Boštjan Zver, notar, Franc Cipot, zakladnik, Marika Feher, Drago Dervarič, člana.

Odsotna: Danilo Steyer, enolog, Slavko Petovar, maršal

Dnevni red:

 1. Plan aktivnosti legature 2023, napredovanja, vstop
 2. Dogodki legature v prvem polletju 2023
  2.1.  20. svečana skupna simbolna rez trte Pečarovci
  2.2.  Zbor redovnikov legature
  2.3.  Ekskurzija legature
 1. Viteški ceremonial na sestankih legature
 2. Aktualno v konzulatu
 3. Razno

Prisotni člani Sveta legature so soglasno potrdili vse predlagane zaključke po točkah dnevnega reda, določili odbore za pripravo in izvedbo dogodkov, lokacije dogodkov in okvirne vsebinske sklope. Zbor redovnikov bo v Dvorcu Jeruzalem, ekskurzija pa na območje Medžimurske vinske ceste. Viteški ceremonial bo prikazan na Konventu konzulata.