12. 05. 2018 – Velika Viteška svečanost Piran 2018

Iz Legature Pomurje se je svečanosti udeležilo skupaj s spremljevalci 36 oseb. Z Legaturo Maribor- Podravje in Omizjem Celje je bil uspešno organiziran skupni avtobusni prevoz. Svečanost je bila odlično organizirana in realizirana, zelo dobro je bilo tudi vzdušje med udeleženci. Določenih pomanjkljivostih v maršalski službi in v protokolu govornikov ni vredno posebej omenjati. V Red je bilo iz Legature Pomurje akreditiranih skupaj šest kandidatov in sicer: dr. Vojko Berce, Leon Gjerkeš, Darko Škerget, Alen Felso, Franci Zorko in Damjan Pihlar. Intronizirani v stopnjo vinski svetnik so bili trije in sicer: Slavko Petovar, Janez Smolkovič in Marjan Žmavc. Potrdila se je pravilnost odločitve Sveta konzulata, da se letno organizira le ena velika viteška svečanost in to spomladi. Ta naj bo res svečana in na visokem nivoju.