16.11.2023  5. SEJA SVETA LEGATURE ZA POMURJE V DRUGEM SKLICU – POVZETEK

Opravljena je bila dne 16.11.2023 ob 16.30 v Domicilu legature v gostilni Rajh.

Prisotni: Ignac Rajh, prvi legat, Andrej Šajnovič, drugi legat, Cvetka Sakelšek, enologinja, Boštjan Zver, notar, Slavko Petovar, maršal, Franc Cipot, zakladnik, Drago Dervarič, član.

Odsotni: Danilo Steyer, enolog, Marika Feher, članica

Dnevni red:

  1. Svečano prednovoletno srečanje legature
  2. Napredovanja in povabila v letu 2024
  3. Aktualno v senatu in konzulatu
  4. Razno

Zaključki:

Ad 1.  Na delovnem sestanku v gostišču Pri Antonu v Cerkvenjaku so bili dogovorjeni vsi pomembnejši elementi dogodka, vključno s programom in vodenjem, zadolžitvami, pogostitvijo, vini in stroški.

Ad 2.   Za napredovanje po redovnih stopnjah v letu 2024 se predlagajo:

2.1.     Kraner Andrej, vinski svetnik                 v vinski sodnik

2.2.     Slavinec Branko, vinski svetnik              v vinski sodnik

2.3.     Steyer Erich, vinski svetnik                      v vinski sodnik

2.4.     Žmavc Mirko, vinski svetnik                      v vinski sodnik

2.5.     Dervarič Drago, vinski sodnik                      v vitez vina

2.6.     Horvat Franz, vinski sodnik                     v vitez vina

 

Za vstop v Red v letu 2024 se predlagata:

  1. Kovačič Tjaša, gimn. matur., vinogradnica, UE Ljutomer
  2. Kuhar Miha, univ.dipl. agr., direktor, UE Ljutomer

V status kandidata sta bila predlagana na prejšnji seji Sveta legature.

Ad 3.  Aktualno v Senatu in Konzulatu za Slovenijo

  • Prvemu prokonzulu Tomislavu Kovačiču je oktobra v Rustu v Avstriji bilo zaupano vodenje Foruma konzulatov in Reda. Obravnavana tema so bile legature. Asistiral mu je legat Andrej Šajnovič s predstavitvijo delovanja Legature za Pomurje in njenih posebnosti.
  • Brošura Mladi in vino je naletela na dober odziv v nekaterih konzulatih po Evropi. V teku je prevod v angleški jezik.
  • Vodenje konzularnega in senatnega projekta Assesor(in) prevzema Drago Dervarič iz Legature za Pomurje
  • Bliža se tretji največji letni programski dogodek v konzulatu, Vinski viteški turnir v hotelu Union v Ljubljani. Pričakuje se dobra udeležba iz posameznih legatur.

Za objavo pripravil:                                   Andrej Šajnovič