24. 04. 2018 – Rez potomke stare trte, ranine in dišečega traminca v Mozirskem Gaju

24. aprila, smo na povabilo župana občine Mozirje, sodelovali pri rezi potomke z
Lenta ter Ranine in dišečega Traminca družine Steyer v Mozirskem Gaju.
V sklopu tega dogodka, smo z našima udoma Danielom Grudnikom-vin. svetnikom in
skrbnikom Steyerjevih trt za mozirsko, ter Miho Fajfarjem-hospesom in skrbnikom
potomke v Mozirskem Gaju ter člani sadjarskega društva Mozirje, posadili tri sadna
drevesa v znak prijateljstva in ohranjanja nekaterih starih avtohtonih sort jablan.