27. 02. 2019 – 23. seja Sveta Konzulata za Slovenijo

Opravljena je bila dne 27. 02. 2019 v domicilu Legature Pomurje v gostilni Rajh Bakovci. Namenjena je bila obravnavi programa dela za leto 2019, finančnega poročila za leto 2018, akreditacijam, intronizacijam in nobilitacijam v letu 2019 ter ostalim tekočim zadevam. Novost na tej seji je bil uvodni in zaključni viteški ceremonial, posebej osmišljen za te vrste priložnosti in prvič izvajan. Udeleženci seje Sveta so bili v Pomurju lepo sprejeti in pogoščeni, legatura pa zadovoljna, da je bila seja po dolgih letih spet sklicana v Pomurju.