10.03.2023 KONVENT IN TIHA SVEČANOST KONZULATA ZA SLOVENIJO 2023

XXX. Konvent Konzulata za Slovenijo, Tiho svečanost, viteško kosilo in podelitev jubilejnih kelihov je gostil Dvor Jezeršek v Zgornjem Brniku. Zbralo se je 63 pripadnikov Reda in 8 kandidatov za sprejem iz vseh legatur, na čelu s prvim prokonzulom Tomislavom Kovačičem. Vsi trije sklopi srečanja so potekali na visokem izvedbenem nivoju in v odličnem vzdušju. Soglasno so bili sprejeti vsi sklepi Konventa, razprava pa smiselna in v viteškem tonu. Delo vodstva konzulata in vodstev legatur je dobilo pozitivno oceno.

Realizirana je bila velika večina planiranih nalog, izvedeno veliko število prireditev in svečanosti, izdana zelo odmevna brošura Mladi in vino, na novo postavljena spletna stran konzulata, ustanovljena še zadnja, šesta legatura Celje, nobilitirani novi vitezi vina, sprejeti novi pripadniki Reda, odlično zastopan konzulat v senatu in še mnogo drugega.

Ob koncu se je ceremonialno po posebnem protokolu opravila še viteška komemoracija za vse preminule v preteklem letu.

V nadaljevanju srečanja se je opravila še Tiha svečanost z odlično pripravljeno vsebino v dveh traktatih. V prvem se je udeležence spraševalo: Kaj je vino, v drugem pa: Kdo in zakaj je vinski vitez. Gre za teoretičen, učen in delno filozofski pogled na žlahtno vino in na vinsko viteštvo oz. vinskega viteza. Avtor obeh prispevkov je Magister generalis Alfred Tombor Tintera, najvišji predstavnik ERVV.

V zaključnem delu druženja ob odličnem viteškem kosilu in viteških vinih so se podelili še jubilejni kelihi za doživetih 60, 70, 80 let življenja. Prejeli so jih:

Za 60 let:

  • Hertl Bojan, L LJ, Consiliarius de vino

Za 70 let:

  • Črtalič Bojan, L BDKP, Iudex de vino
  • Delalut Drago, L MP, Eques de vino

Za 80 let:

  • Bobič Franc, L BDKP, Eques de vino
  • Prof. dr. Osterc Jože, L LJ, Eques de vino
  • Smuk Edvard, L LJ, Eques de vino
  • Dr. Vodopivec Friderik, L PR, Eques de vino