06.02.2024 Kulturno – izobraževalno srečanje Legature Maribor – Podravje, posestvo Meranovo

Ker je bila izražena želja za predavanje  o potovanju po Iranu, je bilo predavanje izvedeno v kombinaciji s praznovanjem kulturnega praznika – Prešernovega dneva.

35 udeležencev se nas je zbralo v veliki dvorani na posestvu Meranovo nad Mariborom. Po pozdravnem viteškem krogu je Dominik Tikvič, legatni notar, povabil k pozdravnemu govoru najprej prvega prokonzula evropskega reda vitezov vina Konzulata za Slovenijo, ornatnega viteza Tomislava Kovačiča, nato pa še prvega legata Legature Maribor-Podravje, vinskega viteza Venčeslava Senekoviča.

Poezija in vino gresta skupaj. Skrajno nevljudno bi bilo, če našega kulturnega programa ob Prešernovem dnevu ne bi začeli z Zdravljico, s katero se že osnovnošolci naučijo, da je vince zdravilno. Po eni strani nam razjasni v resničnosti zamegljene poglede, po drugi strani pa zatre tisto, kar najbolj boli.

Glasba človeka dviga in razveseljuje, zato smo prisluhnili Ani Čas, ki nam je na violončelo zaigrala našo Zdravljico.

Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga bomo obhajali v četrtek, 8. februarja, se je dobro zavedati, da nimajo vsi narodi oziroma države po svetu takega dne. Drugi narodi slavijo zgolj politične, vojaške, verske, zgodovinske ali združitvene dogodke svojega naroda. Mi Slovenci pa imamo poseben dan, ko slavimo svojo kulturo, saj je kultura močan dejavnik našega samozavedanja in ponosa.

Kulturo v vsakdanji govorici najpogosteje povezujemo z umetniškim ustvarjanjem in kulturno dediščino. Vendar je narobe, če kulturo smatramo le kot ozko plast elitnega družbenega ustvarjanja, saj s tem izgubi svoje korenine in postane sama sebi namen. Umetnost in kulturna dediščina naj bi bili samo smetana na vrhu torte, saj imata svojo osnovo in temelj v vsej družbi.

Kultura v najširšem smislu pomeni vsako dejavnost, navade, prepričanja, vzorce, znanja in produkte, ki jih je oblikoval človek in se prenašajo iz roda v rod. Kultura je nekaj najbolj človeškega, zato ne pripada samo tistim, ki imajo kulturni status, ampak celotnemu človeštvu in vsakemu človeku. S kulturnimi nitmi je prepleteno vse človeško dogajanje.

Prisluhnili smo violončelistki Ani Čas, ki nam je na svoj violončelo zaigrala zanimive skladbe.

Letošnje praznovanje kulturnega dneva že nekoliko sega v pustni vikend in s tem povezano pustno rajanje. Zato je Dominik Tikvič prebral Prešernovo pesem, ki govori o mladem učencu, ki je v pustnih norčijah izgubil svojo Reziko nemškuto.

Nato nas je Dominik Tikvič povabil na predavanje Iran/Perzija, zibelka človeške civilizacije z naslednjimi besedami: »Naša slovenska kultura je bogata zaradi bogastva ljudi, ki tukaj živimo. Tudi druge kulture so bogate, zato vas sedaj vabim, da se preselimo v zgornje prostore in prisluhnemo predavanju o potovanju v drugo kulturo, ki ga bo izvedel red. prof. dr. Andrej Polajnar, Eques de vino«. Predavanje je trajalo 45 minut. Za zaključek predavanja je Dominik Tikvič izrekel zanimive misli: »Pri vseh kulturnih ljudstvih se od najzgodnejših časov do danes v umetnosti uporablja grozdje, trtna rozga. Ob spoznavanju drugih kultur se lažje zavemo svojih korenin in svojega kulturnega bogastva. Ob tem se mu je utrnila zanimiva misel: Misli globalno , pij lokalno.«

Vemo, da je France Prešeren rad zahajal v krčmo in pil dobro vino. Marsikateri navdih za svoje verze je verjetno dobival pod oboki kleti. Če bomo v njegov spomin in v naš užitek izpraznili kakšno kupico, mislimo, da France ne bi imel nič proti. S temi besedami nas je Dominik povabil na pokušnjo izbranih vin in predstavitev posestva Meranovo, ki ga je opravil iudex Peter Kramer, drugi legat Legature Maribor-Podravje.

 

Spoštovani viteški prijatelji!

Zbali smo se, »ker dobro v srcu mislimo« in kot prijatelji dvignimo kozarce žlahtne kapljice. Obogatili smo drug drugega s svojo pristnostjo. Negujmo kulturo dialoga, srčnosti in medsebojnega spoštovanja. Cenimo drugega v njegovi enkratnosti, nasmejmo se, pohvalimo, počakajmo, ne kritizirajmo, zahvalimo se… Ne pozabimo, odrasli smo mlajšim prvi zgled kulturnega obnašanja. Gojimo srčno kulturo in odgovorno uživanje vinske kapljice.

Prijetno pot domov vam želim in vse dobro do naslednjega snidenja.

S temi besedami nas je pozdravil vodja srečanja Dominik Tikvič.

 

Andrej Polajnar, Eques de vino

Dominik Tikvič, senatni notar

Slika 1: Pozdravni nagovor, prvi prokonzul ERVV Tomislav Kovačič, ornatni vitez
Slika 2: Dominik Tikvič, legatni notar
Slika 3: Peter Kramer, drugi legat Legature Maribor-Podravje
Slika 4: Ana Čas, violončelo
Slika 5: Predavanje – IRAN/PERZIJA, zibelka človeške civilizacije – Andrej Polajnar, Eques de vino
Slika 6: Druženje ob pokušnji vin z Meranovega
Slika 7: Druženje ob pokušnji vin z Meranovega
Slika 8: Zaključni posnetek prijetnega druženja na posestvu Meranovo