09.03.2024 KONVENT IN TIHA SVEČANOST KONZULATA ZA SLOVENIJO 2024

XXXI. Konvent Konzulata za Slovenijo, Tiho svečanost, viteško kosilo in podelitev jubilejnih kelihov je gostil hotel Paka v Velenju. Zbralo se je 70 pripadnikov Reda in nekaj kandidatov za sprejem, na čelu s prvim prokonzulom Tomislavom Kovačičem. Vsi trije sklopi srečanja so potekali na visokem izvedbenem nivoju in v odličnem vzdušju. Soglasno so bili brez razprave sprejeti vsi sklepi Konventa. Delo vodstva konzulata in vodstev legatur je dobilo zelo pozitivno oceno. Realizirana je bila velika večina planiranih nalog, izvedeno veliko število prireditev in svečanosti, na čelu z Veliko viteško svečanostjo in Viteškim turnirjem vin, izdan ponatis brošure Mladi in vino,  nobilitirani novi vitezi vina, sprejeti novi pripadniki Reda, odmevno organiziran Wine Discovery Tour (F.I.C.B.), dobro zastopan konzulat v senatu in še mnogo drugega. Ob koncu se je ceremonialno po posebnem protokolu opravila še viteška komemoracija za oba preminula viteza v preteklem letu, Jožefa Steyerja in Gvida Mahniča. Konvent je povezoval notar Zlatko Kauran.

V nadaljevanju srečanja se je opravila še Tiha svečanost z odlično pripravljeno vsebino v dveh traktatih. V prvem se je udeležence spraševalo: ”Europa, Que vadis?” v drugem pa so bili deležni zanimive teme: ”Vino in umetnost”. Avtor prvega prispevka je prof. dr. Helmut Skala, ki učeno in delno filozofsko razmišlja o Evropi danes in Evropi jutri. V drugem pa se je več avtorjev posvetilo upodabljanju vinske trte, grozdja in dogodkov ob vinu. Tiho svečanost je povezoval pronotar Andrej Šajnovič.

V zaključnem delu druženja ob viteškem kosilu in viteških vinih so se podelili še jubilejni kelihi za doživetih 60, 70, 80 let življenja. Prejeli so jih:

  • Za 60 let: Fajfar Mihael, Herakovič Niko, Kapušin Sonja, Kosovelj

Bogdan, Kramer Peter, Oplotnik Jože, Žmavc Mirko

  • Za 70 let: Gašparin Boris, Krampač Štefan, Kupljen Vladimir, Skok

Jana, Šonc Silvana, Žvan Bojana

  • Za 80 let: Fras Albert Peter, Horvat Kner Franz, Sevšek Otto Willi