16.06.2022 1. SEJA SVETA LEGATURE ZA POMURJE V DRUGEM SKLICU

Opravljena je bila dne 16.06.2022 v Domicilu legature v gostilni Rajh.

Dnevni red:

  • Sprememba plana dogodkov legature 2022
  • Tekoče aktivnosti (spletni portal, Agra, brošura, dobrodelnost)
  • Razno

Zaključki:

Sprememba plana dogodkov legature 2022

  • Ekskurzija legature , načrtovana v mesecu juliju, odpade zaradi premajhnega števila prijav.
  • Namesto ekskurzije se organizira družabno srečanje legature na območju UE Lendava. Člani organizacijskega odbora iz tega območja (Marika Feher, Alen Felso, Egon Krampač) pripravijo predlog lokacije.

Tekoče aktivnosti legature

  • Legatura za Pomurje bo po tradiciji v torek, dne 23.08.2022 soorganizator konzularnega srečanja na sejmu Agra. Predviden je sprejem vodstva sejma v Vinskem hramu s pokušnjo nagrajenih vin, podelitev znaka časti Yukiu Moriju iz Japonske in podelitev priznanja družbi Pomurski sejem. Sledi skupno kosilo in ogled sejma.
  • Legatura za Pomurje sodeluje pri ustanovitvi Spletnega portala Vina Slovenije (Wines of Slovenia), na katerem se bo promoviralo mlade perspektivne slovenske vinarje.
  • Drugi legat Andrej Šajnovič, ki vodi projekt za mlade Vedeti piti, sodeluje pri pripravi in izdaji brošure Mladi in vino. V uredniškem odboru so ob njem še dr. Julij Nemanič, dr. Marin Berovič, Anton Pezdirc in prvi prokonzul Tomo Kovačič kot vodja odbora. Izid publikacije je predviden v času pred Martinom.
  • Dobrodelnost v legaturi je z odhodom častnega škofa Geze Erniše in pandemijo Covid malo zamrla. Iščejo se novi načini in nove poti. Do naslednje seje se opravijo ustrezne aktivnosti.
  • S strani vodstva konzulata in soglasjem vodstva legature je vinski sodnik Drago Dervarič predlagan za člana Sveta legature s ciljem, da se aktivneje približa sredini Reda. V letu 2025 je predvideno njegovo napredovanje v Svet konzulata.