13.05.2023 VELIKA VITEŠKA SVEČANOST, SEVNICA 2023

V soboto, dne 13.05.2023 je bila v Sevnici, v soorganizaciji Legature BKDP in v sodelovanju z občino in domačo župnijo, odlično organizirana Velika viteška svečanost Konzulata za Slovenijo, največji viteški dogodek v letu. Viteški sprevod ob spremstvu godbe na pihala Sevnica je potekal od zbirališča pred občino do cerkve Sv. Nikolaja. Po uvodnih pozdravih  Magistra generalisa dr. Tombora Tintere, prvega prokonzula Tomislava Kovačiča in župana Srečka Ocvirka sta župnik Branko Balažic in legatni vikar Jože Pibernik opravila besedno bogoslužje.

Po uvodni slovenski himni v izvedbi sopranistke Anje Žabkar je sledil viteški takt z akreditacijo novih pripadnikov Reda ter intronizacijo v višjo redovno stopnjo vinski svetnik in vinski sodnik, ki ga je ob pomoči prvega prokonzula , pronotarja in članov Sveta konzulata vodil prokonzul administrator Tone Pezdirc.

Svečanost v sakralnem okolju se je zaključila z viteško in evropsko himno ter skupnim fotografiranjem. Agape oz. drugi družabni del dogodka se je odvijal v bližnjem gostišču Dolinšek. Pričel se je s formiranjem viteškega kroga na zunanji ploščadi, nagovorom Vinske kraljice Slovenije Maje Pečarič in razglasitvijo viteškega vina 2023.

Ta čast je pripadla vinu MF Luna 2019, Vinogradništvo Kobal. Po skupnem fotografiranju je sledilo bogato svečano kosilo, ki so ga spremljale okusne jedi gostišča Dolinšek in odlična vina iz Vinorodne dežele Posavje, ki so jih prispevali udje Legature BKDP. Udeležence sta nagovorila tudi na novo sprejeta prisednica (assesorin) Mateja Golc, četrta v konzulatu in gost iz Konzulata Romunija, prvi prokonzul Marius Farmazon.

Srečanje se je v prijetnem vzdušju zaključilo z zaključnim nagovorom prvega legata domicilne legature Francija Sotoška ter izhodom vinarjev in osebja gostišča, ob komentarjih konzularnega gastronoma Borisa Gašperina in enologinje Ivanke Badovinac. Dogodek je povezoval moderator Sinjo Jezernik, kulturni pridih pa dodala sopranistka Anja Žabkar. Svečanosti se je udeležilo blizu 150 oseb, ki so bile s prireditvijo več kot zadovoljne.