01. 04. 2017 – REZ POTOMKE NAJSTAREJŠE ŽLAHTNE TRTE V ŽIČKI KARTUZIJI

V skladu z sprejetim planom dela za leto 2017 smo bili vabljeni , da sodelujemo pri rezi potomke najstarejše žlahtne trte v Žički Kartuziji. Dolo je ob pomoči gospodarja Župana g.Gorinška opravil skrbnik trte -vodja omizja Jože Tominšek in drugi.
Po rezi je sledil kulturni program z pogostitvijo. Prisostvovali smo ocenjevanju vin, ki ga je organiziralo Vinogradniško društvo iz S.Konjic. Tako smo lahko pokusili izvrstna vina, ki so jih pridelali domači vinogradniki.