05. 12. 2019 – Svečano prednovoletno srečanje Legature za Pomurje 2019

Vsak prvi četrtek v mesecu decembru je tradicionalno rezerviran za svečano
prednovoletno viteško srečanje pripadnikov legature in njihovih partnerjev oz.
spremljevalcev. Tokrat je bilo na vrsti območje Upravne enote Ljutomer, domačin
dogodka pa Turizem na podeželju Tompa na Stari cesti. Srečanja se je udeležilo več
kot 60 oseb iz celotnega območja legature. Kot vedno je pričetek zaznamoval kulturni
del programa, za kar so poskrbeli dijaki Gimnazije Ljutomer s skrajšano verzijo
Molierove komedije Šola za žene. Sledil je video prikaz insertov največjega dogodka
konzulata, Velike viteške svečanosti 2019 v Radencih, ki je organizacijsko bila zaupana
Legaturi za Pomurje, besede spomina na preminulega uda dr. Alojza Slaviča s strani
drugega legata Andreja Šajnoviča ter simbolična minuta molka v njegovo čast. V
nadaljevanju programa so bili postreženi štirje hodi svečane večerje, ki so jih ob
njihovih predstavitvah spremljala odlična vina redovnikov legature. Med premori je
nekaj globokih duhovnih misli izrazil redovni vikar, častni škof Geza Erniša, pozdravne
nagovore pa so opravili: Nada Tompa v imenu domačina, Prvi legat Ignac Rajh,
županja občine Ljutomer Olga Karba, prvi prokonzul Tomo Kovačič, Vinska kraljica
Slovenije Meta Frangež (assesorin) in predstavnik Legature Maribor-Podravje
prokonzul Franc Vrezner. Posebne zdravice so bili deležni tudi akreditiranci,
intronoziranci, nobilitiranec in jubilanti v letu 2019 ter prva prisednica (assesorin).
Svečanost, ki je potekala v odličnem vzdušju se je zaključila s izhodom osebja in
gastronomskim komentarjem Branka Slavinca, kjer ni manjkalo pohval na račun
kuhinje in postrežbe. V organizacijsko izvedbeni skupini, ki jo je vodil drugi legat
Andrej Šajnovič, so delovali: Ignac Rajh, Cvetka Sakelšek, Boštjan Zver, Peter Kirič,
Slavko Petovar in Marika Feher. Program je povezoval Peter Kirič.