07. 02. 2019 – Zbor redovnikov Legature Pomurje 2019

Opravljen je bil dne 07.02.2019 v Hiši penin Frangež v Hercegovščaku pri Gor. Radgoni. Namenjen je bil podrobnejši seznanitvi pripadnikov o delovanju Legature Pomurje v letu 2018, planu dela in dogodkov za leto 2019, vključno s akreditacijami, intronizacijami in nobilitacijama, prikazu video sestavka pomembnejših dogodkov zadnjih treh let ter predstavitvi novega kandidata Egona Krampača in njegove predlagateljice oz. botre Marike Feher. Zbora so se udeležili tudi povabljeni gostje: prokonzula Srečko Kenda in Tone Pezdirc, magistratni dostojanstvenik mag. Boris Beloglavec, prva legata Roman Mulec in Franc Sotošek, vodja omizja Jože Tominšek ter vinska kraljica Slovenije Meta Frangež. Udeležba na Zboru je bila visoka, vzdušje na dogodku prijetno, program pa dobro pripravljen in izpeljan. Povezoval ga je drugi legat in notar Andrej Šajnovič. Srečanje so v drugem delu popestrili tudi ptujski kurenti, spremljale pa so ga odlične penine in okusne jedi iz domače kuhinje. Namen Zbora je bil vsekakor dosežen.