Lovski muzej družine Polovič v Selah pri Dobovi – prijateljsko srečanje z viteškimi prijateljicami in prijatelji iz Združenja slovenskega reda vitezov vina – omizja za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje
– Predstavitev delovanja obeh redov v preteklem letu
– Predavanji : » Zgodovina vinogradništva in vinarstva v Posavju« – Ivan Kuljaj, vitez vina II. reda, novinar, pisatelj, zapisovalec zgodovine vinogradništva….in » Vina Posavja« – dipl. inž. kmetijstva Zdravko Mastnak, vitez vina
– Ogled lovskega muzeja in druženje ob viteškem obedu