Legatura za Pomurje je v četrtek, dne 07.12.2017 v gostilni Adanič v Meleh organizirala svečano prednovoletno viteško srečanje. Udeležilo se ga je rekordnih 75 pripadnikov s spremljevalci, med njimi tudi Prvi prokonzul Konzulata za Slovenjo Tomo Kovačič in Senatni odposlanec za Slovenijo Franz Haschej. Glasbeno pevski program sta izvedla Sara Urbanič in Valter Klemenčič, duhovno misel pa je pripravil mag. Mirko Žmavc. Odlična vina so prispevali pripadniki Reda iz območja UE Gor. Radgona Danilo Steyer, Franc Kupljen in Vlado Kupljen, kulinarične presežke pa gostilna Adanič. Na prireditvi je bila pozornost namenjena tudi jubilantom ter novim kandidatom za pristop k Redu, povezoval in vodil pa jo je Peter Kirič.