Opravljena je bila dne 10.10.2019 v Domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci. Namenjena je bila obravnavi točk in sprejetju ustreznih zaključkov po naslednjem dnevnem redu:

  • Eisenstadt, Rust 2019
  • Dobrodelni koncert 2019
  • Prednovoletno srečanje legature 2019
  • Vstopi, napredovanje 2020
  • Razno

Četrta seja Sveta legature za Pomurje v letu 2019 je bila namenjena štirim bližajočim se dogodkom,  dvema senatnima in dvema legaturnima. Dne 18.10.2019 se v najstarejšem avstrijskem mestu Rust odvija vsakoletni Ordenstag, kjer bo na predlog Legature za Pomurje med assesorke (prisednice) sprejeta kot prva v Sloveniji aktualna Slovenska vinska kraljica Meta Frangež. Imela bo vlogo ambasadorke, ki bo med mladimi v Sloveniji in širše v Evropi predstavljala  Evropski red vitezov vina v odnosu do čaščenja in kulture pitja vina ter njegovo poslanstvo v celoti. Dne 19.10.2019 pa bo v Eisenstadtu, kjer je sedež OEVE, v najvišjo redovno stopnjo vitez vina povišan viteški prijatelj Slavko Lončarič.  Legatura za Pomurje bo tako na najvišji stopnji imela 15 vitezov vina in eno redovno damo.
Dne 19.10.2019 bo v Evangeličanski cerkvi v Mor. Toplicah že 4. dobrodelni koncert, ki ga legatura organizira skupaj s Evangeličansko cerkveno občino M. Toplice. Sredstva bodo kot vedno namenjena pomoči potrebni družini. Koncert bo izvajal komorni moški pevski zbor Lek iz Ljubljane. Pričakuje se preko 100 obiskovalcev.
Prednovoletno srečanje bo prvi četrtek v decembru, dne 05.12.2019 na domačiji Tompa na Stari cesti pri Ljutomeru.
V letu 2020 se ne predvideva novih vstopov v Red oz. novih povabil. Predlog o napredovanjih po redovnih stopnjah v okviru veljavnih kriterijev ( prisotnost na prireditvah, aktivnost v legaturi, doslednost pri poravnavi obveznosti itd. ) bo dokončno obravnavan na naslednji seji.