14. 03. 2019 – Svečana skupna viteška rez trte ranina, Pečarovci

Vsako leto vsak drugi četrtek v mesecu marcu se v vaškem jedru naselja Pečarovci  zberemo pripadniki obeh vinskih viteških redov v Sloveniji oz. njihovih pomurskih omizij. Opravi se svečana rez trte avtohtone pomurske sorte Ranina, ki je bila tam pred šestnajstimi leti simbolno zasajena ob priliki letnega viteškega srečanja. Po tem dogodku je sicer v vinskem viteštvu na Slovenskem prišlo do določenih sprememb, kar je nekaj časa negativno vplivalo na medsebojne odnose. V zadnjih letih pa so se ti odnosi močno popravili in danes z veseljem ugotavljamo, da se z zdravo viteško držo da urediti marsikaj ter da za zamere in zavist v viteštvu ni prostora. Svečanost je potekala ob novem latniku pred gostilno Dušana Zelka, ki je tudi skrbnik trte in domačin prireditve. V programu, ki ga je povezoval hospes Peter Kirič, je sodeloval pevski zbor domačega kulturnega društva, trto in letino sta blagoslovila duhovnika Jožef Hozjan in mag. Geza Erniša, navzoče pa so pozdravili: predstavnika obeh redov Štefan Pavlinjek, konzul omizja, Andrej Šajnovič, drugi legat, Slovenska vinska kraljica Meta Frangež in predsednik domače Krajevne skupnosti Jože Rituper, navzoč pa je bil tudi župan občine Puconci Ludvik Novak. Po simbolni rezi trte, ki so jo opravili vitezi vina obeh redov ter po zdravici in skupnem fotografiranju smo se udeleženci svečanosti preselili v notranjost gostilne in v nadaljevanju viteško prijateljevali ob dobri hrani gostilne Zelko ter vinih, ki jih je tokrat prispeval Slovenski red vitezov vina, Omizje za Pomurje.