Dne 19.10.2019 se je v Evangeličanski cerkvi v Mor. Toplicah odvijal že 4. dobrodelni koncert, ki ga legatura organizira skupaj s Evangeličansko cerkveno občino Mor. Toplice. Koncert je odlično izvajal komorni moški pevski zbor Lek iz Ljubljane, udeležilo pa se ga je preko 120 ljudi. Zbrana sredstva iz prostovoljnih prispevkov so namenjena pomoči potrebni družini.