Opravljena je bila dne 06.01.2021 korespondenčno.
Dnevni red:

 • Pregled aktivnosti legature za leto 2020
 • Plan aktivnosti za leto 2021
 • Intronizacije in nobilitacija v letu 2021

V obdobju med zadnjima sejama so se zaradi epidemije Corona virusa programi senata, konzulata in legatur izvajali v zmanjšanem številu in v okrnjeni obliki. Svet konzulata se je sestajal na video konferenčnih sejah in se v glavnem usmerjal v različne oblike pomoči vinogradnikom in vinarjem ter pripravi na leto 2021. Zaživel je tudi projekt Mladi in vino, ki ga pooseblja Meta Frangež, assesorin.  Legaturi za Pomurje je uspelo izvesti dva dobro obiskana dogodka in sicer:

 • Zbor redovnikov v domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci
 • Družabno srečanje pripadnikov legature na posestvu Gjerkeš v Fikšincih

Novega sprejema v letu 2020 ni bilo, napredovali pa so naslednji pripadniki:

 • v stopnjo svetnik: Boštjan Zver, Branko Slavinec, Erich Steyer,
 • v stopnjo dama: Norma Bale,
 • v stopnjo vitez vina: Jože Steyer, Andrej Šajnovič

Za leto 2021 je pripravljen standardni program petih dogodkov po principu fiksnih datumov: Zbor redovnikov, Svečana rez Pečarovci, Družabno srečanje, Dobrodelni koncert in Svečano prednovoletno srečanje.  Realizacija bo seveda odvisna od epidemiološke situacije tekom leta.
V letu 2021 se novega vstopa ne planira, napredovali pa bodo:

 • v svetnik: Boštjan Slepec
 • v sodnik: Drago Dervarič, Vlado Kupljen(iz 2020)
 • v vitez vina: Janez Rihtarič

V Bakovcih, januar 2021

Zapisal: Andrej Šajnovič, drugi legat in notar