Vodja omizja Marko Kocijan je za 20. september sklical sestanek na sedežu omizja; v gostilni pri Ančki v Kranju, kjer sicer domuje naš član Toni Magdič, priznan gostinec (pa ne zgolj zaradi že legendarnih štrukljev) in naš spoštovani vitez vina, po funkciji znotraj OEVE pa 2. konzularni maršal in 2. vodja Ljubljanskega omizja. Razloga sta bila dva. Najprej
funkcionalni, ki se je dotikal vprašanja o novih članih, napredovanjih in spremembi omizja v legaturo in potem vsebinski; predavanje naše članice, prof. Slavice Šikovec, izjemne
strokovnjakinje na področju vinarstva, vinogradništva, enološke mikrobiologije, avtorice
številnih del iz enokemije in mikrobiologije kvasnic, soavtorice kartiranja in rajoniranja
slovenskih vinogradnih zemljišč in še mnogo drugega. Več kot uro trajajoče predavanje je
minilo v trenutku, to, kar pa nam je povedala, je vzbudilo veliko pozornost. Predvsem, ko je govorila o drožeh (povabite jo na predavanje, pa boste izvedeli zakaj je skrajno slabo
»zadrževanje« vina na njih), o PH faktorju, ko je le-ta višji od vrednosti 3.3, o histaminu, in še in še! Super! Poučno! Toplo priporočam, da te vinske »skrivnosti« izve še več omizij in
legatur.
Fotografije: Matija Kafol
Zapis Renata Picej
Fotografije podčrtujejo dogodek in pričajo o darilu, ki ga je prejela prof. Slavica Šikovec od
Renate Picej, članice omizja in avtorice knjige Čas ladij, v katerem je zapisana posebna
hvalnica penečim vinom; nenazadnje je gospa Šikovec velik strokovnjak na področju vpliva polifenolov na vrelno fiziologijo kvasnic pri proizvodnji penečih vin.