Opravljena je bila dne 18.03.2021 v domicilu legature v gostilni Rajh.
Dnevni red:

  • Potrditev maršala legature Slavka Petovarja
  • Potrditev notarja legature Boštjana Zvera
  • Spremembe statuta Konzulata za Slovenijo
  • Razno

Seja je v živo potekala prvič po mesecu maju 2020. Popolnitev sestave Sveta legature z novima članoma pomeni tudi kadrovsko pomladitev in osvežitev ter zagotovitev kontinuitete dobrega delovanja v naslednjih mandatih. Prvi legat Ignac Rajh jima je ob vključitvi v Svet legature čestital in zaželel uspešno delo.
Postopek sprememb 35. člena Statuta konzulata je bil po mnenju drugega legata,  konzularnega pronotarja in člana statutarne komisije Andreja Šajnoviča  netransparenten, predhodno neusklajen ter za Legaturo za Pomurje škodljiv. Svet legature to stališče v celoti podpira ter od Sveta konzulata in Prvega prokonzula  pričakuje ureditev nastale situacije.

V Bakovcih, marec 2021

Zapisal: Andrej Šajnovič, drugi legat in notar