Opravljena je bila dne 21.05.2020 v domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci.
Dnevni red:

  • Povratek v normalno delovanje
  • Aktualno iz Senata in Konzulata
  • Razno

Druga seja v letu 2020 in prva po epidemiji ter obdobju omejitvenih ukrepov je bila namenjena predvsem delovanju Sveta konzulata v tem času. Ta je na pobudo Legature za Pomurje obravnaval in sprejel paket treh aktivnosti za pomoč slovenskim vinogradnikom in vinarjem, predvsem malim in srednjim, ki se trenutno nahajajo v težkem položaju in sicer:

  1. Z dvema ustrezno oblikovanima e-sporočiloma se je nagovorilo odrasle Slovenke in Slovence, da na zmeren in kulturen način s kozarcem vina na dan ob jedi, pomagajo slovenskim vinogradnikom in vinarjem prebrodit krizo, Slovenijo pa ohraniti kot vinorodno deželo.
  2. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila poslana peticija z ustreznimi predlogi oz. zahtevami po določenih spremembah, ki so nujne za stabilizacijo razmer v panogi. Izbrani predstavniki Sveta konzulata bodo tudi sprejeti pri ministrici Pivec.
  3. Na štirih tiskovnih konferencah v juniju (osrednji v Ljubljani in treh lokalnih po vinorodnih deželah) se slovenski javnosti s strani ERVV predstavijo vsi trenutni problemi ter stališča in predlogi za kratko in dolgoročne rešitve.

Člani Sveta legature so se seznanili še z navodili Senata, imenovanimi “Korona protokol”, ki urejajo pripravo in izvedbo viteških svečanosti ter raznih dogodkov v času omejitvenih ukrepov ter z informacijo, da se vsi odpovedani spomladanski dogodki prenesejo na jesen.

V Bakovcih, maj 2020
Zapisal: Andrej Šajnovič, drugi legat in notar