Legatura za Pomurje je v soboto, dne 21.10.2017 v evangeličanski cerkvi v Mor. Toplicah skupaj z Rotary klubom Martjanci in Evangeličansko cerkveno občino Mor. Toplice organizirala 2. letni jesenski dobrodelni koncert. Glasbeno pevski program sta izvedla Damjan Kuzma in Julija Fajhtinger. Dogodka so se poleg pripadnikov vseh treh soorganizatorjev udeležili tudi krajani in gostje zdravilišča. Prodalo se je 100 vstopnic po
10 €, sredstva pa so komisijsko predana pomoči potrebni osebi iz Prekmurja.