Opravljena je bila dne 08.07.2021 v domicilu legature v gostilni Rajh.
Dnevni red:

 • Kratka analiza 1. polletja
 • Spremembe plana dogodkov legature v 2. polletju 2021
 • Razno
 • Zbor redovnikov legature, načrtovan v februarju na območju UE Lendava se zaradi pandemije prestavlja v leto 2022.
 • Skupna svečana rez trte v Pečarovcih se je izvedla v okrnjeni sestavi na nivoju delegacij
 • Nova sestava Sveta konzulata ostaja z vidika Legature za Pomurje nespremenjena. Člana ostajata Ignac Rajh v funkciji prvega legata in Andrej Šajnovič v funkciji konzularnega pronotarja.
 • Velika viteška svečanost v Piranu in Srečanje Alpe-Jadran v Sečovljah sta bila izvedena odlično in odmevno.
 • Svet konzulata je v Državnem zboru  sprožil postopek o novem državnem prazniku, ki ne bi bil dela prost dan. Gre za 11. november (Martinovo), ki bi bil posvečen vinu kot duhovni pijači Evrope. Praznik bi bila priložnost za osveščanje in povečanje kulturnega odnosa do vina.
 • V letu 2021 novega vstopa v Red oz. legaturo ne bo, napredovali pa so oz. bodo:

v stopnjo svetnik: Boštjan Slepec
v stopnjo sodnik: Vlado Kupljen (iz 2020), Drago Dervarič
v stopnjo vitez vina: Janez Rihtarič

 • Prevod viteškega Atlasa v slovenski jezik se priporoča vsem udom Reda
 • Boris Beloglavec, OKT, Eques ornatus, edini še aktivni ustanovni član Konzulata za Slovenijo, pripadnik Legature Maribor-Podravje  je prejel visoko senatno priznanje časti Signum Honoris.

V Bakovcih, julij 2021

Zapisal: Andrej Šajnovič, drugi legat