Opravljena je bila dne 04.11.2021 v Domicilu legature v gostilni Rajh.
Dnevni red:

 • Pregled dogodkov med sejama
 • Aktualno v Konzulatu in Senatu
 • Priprave na svečano prednovoletno viteško srečanje
 • Napredovanja in vstop v letu 2022
 • Prenehanje mandata legature 2016-2022 in pričetek novega 2022-2028
 • Razno

Zaključki:
Dogodki med sejama z udeležbo predstavnikov legature

 • 22.07. Družabno srečanje legature v občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Kulturno središče-župan-film, Sovjak-vinar Kocuvan-pokušnja vin, Blaguško jezero-viteško prijateljevanje)
 • 24.08. Obisk sejma Agra
 • 15.09. Občina Apače, svečana trgatev potomke Stare trte Lent
 • 17.09. Dom penine G. Radgona-obisk pri Klavdiji Topolovec Špur, glavni enologinji kleti Radgonske gorice (povabilo v Red)
 • 27.09. Vinarium lendava-svečanost ob 6. obletnici stolpa, 500.000-či obiskovalec, Svetovni dan turizma (predstavitev vin redovnih vinarjev)
 • 30.09. Občina Ptuj-svečana grajska trgatev
 • 10.10. Občina Cerkvenjak-svečana Johanezova trgatev
 • 23.10. Eisenstadt-Stiftungsfest (100. obletnica dežele Burgenland, 30. obletnica države Slovenije, 30. obletnica Konzulata za Slovenijo, nobilitacija Janeza Rihtariča)
 • 29.10. Občina Lendava-svečanost ob 25. občinskem prazniku

Napredovanja in vstop v letu 2022

 • Belec Branko v vinski svetnik
 • Berce Vojko v vinski svetnik
 • Felso Alen v vinski svetnik
 • Gjerkeš Leon v vinski svetnik
 • Pihlar Damjan v vinski svetnik
 • Škerget Darko v vinski svetnik
 • Toplak Milena v dama
 • Zorko Franc v vinski svetnik
 • Jerič Damjan v vinski sodnik
 • Levačič Marijan v vinski sodnik
 • Magdič Milan v vinski sodnik
 • Magdič Edita v vinsko dama
 • Petovar Slavko v vinski sodnik
 • Krampač Štefan v vinski vitez
 • Pučko Ivan Janez v vinski vitez

V letu 2022 bo k vstopu v Red povabljena Klavdija Topolovec Špur.
Obnova mandata Sveta legature za Pomurje
Na Zboru redovnikov v februarju 2022 bo obravnavana obnovitev mandata Sveta legature. Oba legata predlagata nadaljevanje mandata obstoječemu sestavu.
Članarine in Atlas
Pripadnikom Legature za Pomurje sta legata poslala obvestilo v zvezi s poravnavo
viteške obveznosti do članarine 2021 in nabave Atlasa v slovenskem jeziku.

V Bakovcih, november 2021

Zapisal: Andrej Šajnovič, drugi legat