Opravljena je bila dne 28.03.2019 v Domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci. Namenjena je bila obravnavi točk in sprejetju ustreznih zaključkov po naslednjem dnevnem redu:

  • Velika viteška svečanost Konzulata za Slovenijo, Radenci 2019
  • Razno

Druga seja Sveta legature Pomurje v letu 2019 je bila namenjena dogodku, ki se ga na tem območju gosti bolj redko. Velika viteška svečanost Konzulata za Slovenijo se je namreč nazadnje odvijala v Mor. Toplicah leta 2005. Legatura na svečanosti sodeluje kot soorganizator in domačin. Na seji je bil predstavljen predlog celotnega programa svečanosti, ki se bo v Radencih odvijal na dveh lokacijah. Zbiranje udeležencev, razglasitev viteškega vina v viteškem krogu in svečano viteško kosilo bo ob in v hotelu Radin, osrednji del svečanosti pa v sakralnem okolju, v župnijski cerkvi Sv. Cirila in Metoda. Na osnovi programa maršali izdelajo podrobnejši protokol. Izbor jedi in vin na svečanem viteškem kosilu opravita gastronom in enologinja legature. Celoten potek priprav koordinirata prvi prokonzul konzulata in drugi legat legature.
V zvezi z 2. oznanitvijo pričetka evropske trgatve, ki bo v letu 2019 na Hrvaškem
na otoku Korčula, Mitja Kos predlaga istočasno izvedbo legaturne ekskurzije.