Opravljena je bila meseca avgusta 2017 v Domicilu Legature v gostilni Rajh. Namenjena je bila obravnavi in sprejetju ustreznih zaključkov za več vsebinskih sklopov in sicer:

  • Obravnavano in sprejeto je bilo zaključno poročilo v zvezi z osrednjim dogodkom leta – razvitjem prapora Legature in obeležitvi 20. obletnice ustanovitve Omizja za Pomurje
  • Obravnavale so se priprave na skupinski konzularni obisk sejma Agra v Gor. Radgoni, kjer je Legatura za Pomurje soorganizator
  • Sprejemale so se končne odločitve v zvezi z organizacijo družabnega srečanja Legature meseca septembra na Razkrižju
  • Imenoval se je pet članski uredniški odbor v zvezi s izdajo Zbornika ob 20. obletnici delovanja Omizja/Legature za Pomurje ter sprejela ustrezna izhodišča in usmeritve.
  • Obravnaval se je Vinski viteški turnir Slovenska Bistrica 2017 in sprejele aktivnosti za zagotovitev prijav
  • Obravnavale so se vse akreditacije, intronizacije in nobilitacije za leto 2017 ter novi kandidati za povabilo v Red za leto 2018