Opravljena je bila novembra 2017 v Domicilu v gostilni Rajh. Namenjena je bila obravnavi in sprejetju ustreznih zaključkov za več vsebinskih sklopov in sicer:

  • Aktualno v Svetu konzulata (pregled po zapisniku )
  • Svečano prednovoletno viteško srečanje 07.12.2017, UE Gor. Radgona
  • Zbornik 1997-2017 (sprejeta shema, določena datum in lokacija izida )
  • Zbor redovnikov legature (potrjena združitev z izidom Zbornika )
  • Kandidati in introniziranci 2018 (potrjeni 4 kandidati in 9 introniz. )
  • Plan dogodkov 2018 (Zbor in izid Zbornika, Svečana skupna rez, ekskurzija, dobrod. koncert, prednov. srečanje )