Z veliko žalostjo smo se poslovili od našega redovnega vikarja, člana Sveta konzulata in Sveta legature ter nosilca častne viteške štole Geze Erniša, viteza vina. Pogrešali bomo njegove skrbno izbrane besede v tekstih duhovnih misli, ki jih je bral na številnih viteških srečanjih. Pogrešali bomo njegove modre misli, ki jih je prispeval ob pripravi načrtov za različne prireditve. Pogrešali bomo njegovo prijaznost in toplino v medsebojnih odnosih.
Vitez Geza Erniša je bil s svojo pokončno in uglajeno viteško držo resnični in plemeniti elitni pripadnik viteškega reda Ordo Equestris vini Europae. V naših srcih bo ostal zapisan kot duhovna veličina, ki nas je napajala s koristnimi nauki za vero v bogatejše notranje življenje.
Evropski red vitezov vina , Konzulat za Slovenijo, Legatura za Pomurje tako izgublja enega od svojih stebrov, izgublja veliko osebnost s širokim obzorjem.

Tomo Kovačič, Andrej Šajnovič