V soboto, dne 10.12.2022 smo se na pokopališču v Veržeju poslovili od viteza vina Avgusta Bobnjara, nosilca častnega zlatega viteškega križca v Evropskem redu vitezov vina. Legatura za Pomurje je na čelu s prvim prokonzulom Konzulata za Slovenijo Tomislavom Kovačičem ter obema legatoma Ignacem Rajhom in Andrejem Šajnovičem  v pogrebni svečanosti sodelovala s svojim viteškim protokolom. Ob žari v mrliški vežici je postavila dve menjavi častne straže, zagotovila nosilca insignij in prapora ter uniformiran viteški zbor v sprevodu, ob grobu pa še slavnostnega govornika. Vitez Gustek je v viteškem Redu pustil velik pečat in spominjali se ga bomo kot načelnega, delovnega, humanega, dobrosrčnega in pravičnega redovnika.