Spoštovani(e) viteški zapriseženci(ke) OEVE, Konzulata za Slovenijo!

Spoštovani(e) viteški zapriseženci(ke) OEVE, Konzulata za Slovenijo!

Evropski Red vitezov vina je živa inštitucija vinske kulture, vpeta v sodobna dogajanja, povezana s čaščenjem žlahtnega vina kot kultne, kulturne, civilizacijske, motivacijske, družbene in zdravilne pijače, ki je nad vsemi! Takšna so tudi naša dejanja in aktivnosti, ki presegajo vse obstoječe na tem planetu, ker delujemo neodvisno od vseh družbenih sfer! To je naša največja prednost pred vsemi! Filozofska platforma in podstat, ki nam to omogočata, sta v osnovi navedena v viteškem Atlasu 1 /in 2/ in sta filozofski testament Evrope, vsebujoč bistvene prispevke na temo vina, življenja, dežele, zgodovine duha, človekovega dostojanstva, strukture viteštva in viteške poti v praktično življenje!

Vendar bi danes imeli kar nekaj težav, če ne bi delovali odprto in medijsko! Eden od uspešnih načinov izmenjave informacij je splet- »home page« . Omogoča nam spoznavanje vsega, kar se znotraj nas dogaja v svetu viteštva, omogoča pa tudi ostalim zainteresiranim vstop in vpogled v naše viteško poslanstvo!

V preteklem letu smo našo konzularno spletno stran www.vinskivitezi.si temeljito prenovili in posodobili. Priporočam vam, da jo pogosteje obiskujete oz. uporabljate, prav tako tudi spletno stran Senata www.equesdevino.eu , ter spletno stran Svetovnega združenja FICB www.weinbrothershoods.org.

Našo konzularno bomo še nadgrajevali in posodabljali. Že sedaj lahko v mnogih rubrikah oz. podstraneh spremljate številna dogajanja in prejmete veliko informacij o delovanju tako konzulata kot celote, kot vseh legatur. V elektronski obliki je na voljo tudi brošura Mladi in Vino, v kratkem še v angleškem jeziku.

Torej uporabljajte spletno Našo stran in bodite informirani, vedoželni, izobraženi , strokovni, viteški…..

In Honorem Dei et In Honorem Vini!