Po dveh posebnih letih so se v letu 2022 na svečani rezi trte pripadniki dveh vinskih viteških redov, Evropskega in Slovenskega, na hribu Sv. Sebeščana v Pečarovcih ponovno srečali na način, kot so ga bili vajeni. Zaradi pandemije so se namreč dvakrat zbrali v ožjem sestavu z željo, da se tradicija ne prekine. Svečanost, v kateri sodeluje tudi naselje Pečarovci, matična Krajevna skupnost, župnija Pečarovci, Turistično kulturno športno društvo Pečarovci, gostilna Zelko ter občina Puconci je simbolno namenjena čaščenju trte in vina. Rez trte simbolizira nov začetek, novo rast in nov razvoj. Simbolizira povezanost človeka z naravo in njuno medsebojno soodvisnost, žlahtna pijača, ki iz tega nastane pa ima čudežno moč in vpliv. Vino človeka spremlja od rojstva do smrti in je prisotno ob vseh njegovih najpomembnejših dogodkih. Dogodek v Pečarovcih pomeni več kot le fizično srečanje udeležencev. Tu se srečujejo ljudje, ki ob tem, da spoštujejo trto in vino in s tem naravo, spoštujejo tudi vrednote, kot so duhovna odličnost, plemenitost duha in človekovo dostojanstvo. Zavzemajo se za mir, dobre medčloveške odnose, za spoštovanje tradicije, sprejemanje različnosti in mirno sobivanje, tako v ožjem kot širšem pogledu. Iščejo tiste stične točke, ki povezujejo in v ozadje postavljajo tiste, ki razdvajajo. Srečanja so se ob številnih redovnikih udeležili še: prvi in drugi legat Legature za Pomurje, Evropskega reda vitezov vina Ignac Rajh in Andrej Šajnovič, konzul Omizja za Pomurje, Slovenskega reda vitezov vina Štefan Pavlinjek, župan občine Puconci Ludvik Novak, predsednik KS Jožef Rituper, predsednica Turistično kulturno športnega društva Danica Kardoš in domačin oz. gostitelj Dušan Zelko. Svečanost je obogatila tudi duhovna misel dekana Kranjca in blagoslov trte, rez pa so opravili vitezi vina: Franc Škrobar, Damjan Breznik, Jože Puhan in Štefan Krampač. Družabni del srečanja, ki mu vitezi pravijo prijateljevanje, so popestrile jedi iz gostilne Zelko ob spremljavi odličnih vin, ki so jih letos prispevali redovni vinarji Leon Gjerkeš, Jože Puhan in Egon Krampač. Za dobro razpoloženje je poskrbel duet ‘Vesela zgrebaša’. Protokol je vodil maršal legature Slavko Petovar s pomočjo Boštjana Zvera, svečanost pa je povezoval Peter Kirič.