15. 02. 2017 – 13. Seja Sveta Konzulata za Slovenijo, Šmarje – Santomas