01. 02. 2018 – Zbor redovnikov Legature Pomurje 2018

Opravljen je bil dne 01. 02. 2018 na turistični kmetiji Stari hrast v Radomerju pri Ljutomeru. Namenjen je bil seznanitvi pripadnikov z delovanjem Legature Pomurje v letu 2017, planu dela in dogodkov za leto 2018 ter predstavitvi novih kandidatov in njihovih botrov. Zboru sta prisostvovala tudi Prvi prokonzul Tomislav Kovačič in Senatni odposlanec Franz Haschej ter poročala o aktivnostih in novostih v letu 2018. Od povabljenih gostov so se zbora udeležili Drugi legat Legature Maribor-Podravje Polde Turk, vodja Omizja Celje Jože Tominšek in Prvi legat Legature Bela krajina, Dolenjska, Posavje Franc Sotošek. Udeležba na Zboru je bila zelo zadovoljiva, vzdušje na dogodku prijetno, program pa dobro pripravljen in izpeljan. Povezoval ga je hospes Peter Kirič. Srečanje so spremljala tudi odlična vina botrov ter odlična kulinarika iz domače kuhinje. Preminulemu udu Reda Marjanu Pihlarju je bila posvečena tudi minuta molka.