Opravljena je bila dne 11.01.2018 v Domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci.
Namenjena je bila obravnavi in sprejetju ustreznih zaključkov po naslednjem
dnevnem redu:

  • Aktualno v Svetu konzulata
  • Zbor redovnikov Legature Pomurje dne 01. 02. 2018 (priprave)
  • Zbornik 1997 – 2017 (priprava predstavitve dne 22. 02. 2018)
  • 15. svečana skupna rez trte v Pečarovcih dne 08. 03. 2018 (priprave)
  • Ekskurzija v Srbijo od 07. do 09. Junij 2018 (prva obravnava)
  • Akreditacije, intronizacije in nobilitacija pripadnikov legature v letu 2018
    (obravnava in sprejetje predlogov)