Opravljena je bila dne 23.08.2018 v domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci.
Namenjena je bila obravnavi točk in sprejetju ustreznih zaključkov po
naslednjem dnevnem redu:

  • Pregled dogodkov oz. prireditev v II. polletju 2018
  • Ocena ekskurzije v Srbijo oz. Vojvodino

Svet legature je za 2. polletje potrdil 3 večje prireditve in sicer:

  • Oznanitev pričetka evropske trgatve na sejmu Agra (soorganizator ob konzulatu in senatu)
  • Dobrodelni koncert legature v Mor. Toplicah
  • Svečano prednovoletno družabno viteško srečanje legature

Svet legature je na sejo povabil vse aktivno sodelujoče pri pripravi in izvedbi
ekskurzije v Srbijo. Bili so deležni ustrezne pozornosti in zahvale.