Opravljena je bila dne 25.10.2018 v domicilu legature v gostilni Rajh Bakovci.
Namenjena je bila obravnavi točk in sprejetju ustreznih zaključkov po
naslednjem dnevnem redu:

  • Dobrodelni koncert v Mor. Toplicah
  • Svečano prednovoletno družabno srečanje
  • Vstopi in napredovanja v 2019, dogodki v 2019, dogodki v 2020

Svet legature se je odločil, da se letni dobrodelni koncert ponovno organizira v
evangeličanski cerkvi v Mor. Toplicah, že tretjič zaporedoma. Zanimiva je
novost, da bodo prispevek 10 € poravnali tudi tisti pripadniki legature, ki
osebno ne bodo mogli priti na koncert.
Svet legature je na osnovi trajno začrtane smeri kroženja dogodkov po
Upravnih enotah regije za lokacijo letošnjega srečanja izbral Dobrovnik v UE
Lendava in potrdil sestavo organizacijskega odbora.
V zvezi z novimi povabili v Red za leto 2019 bo na osnov omejene, v senatu in
konzulatu odrejene kvote, sprejem omogočen dvema kandidatoma.
Za napredovanje po različnih redovnih stopnjah v letu 2019 je predlaganih
skupno šest pripadnikov legature.
V letu 2019 se bo v legaturi zvrstilo šest večjih dogodkov oz. prireditev,
najpomembnejša pa bo zagotovo Velika viteška svečanost konzulata v
Radencih, dne 11.05.