Kratka definicija

Evropskega reda vitezov vina

VINSKO VITEŠTVO je danes posebna oblika civilne družbe, ki s svojo unikatno genezo in strukturo deluje na poseben način. Nagovarjamo namreč družbeno zavest v njenem odnosu do vsakega posameznika, do kakovosti njegovega življenja, pri tem pa poudarjamo vlogo in pomen žlahtnega vina. Naša naloga je nagovoriti druge člane duhovne elite, da nam sledijo in da jih želimo vzeti seboj, na pot resničnega, dobrega in lepega!

Sledimo svobodnemu svetu, prijateljstvu, miru, radosti in sreči! Pri tem je najpomembnejša beseda mir, ta omogoča človeštvu kreacijo in razvoj. Želimo, da Evropa kot vinski kontinent trajno postane kontinent miru, zato smo vitezi vina obenem tudi vitezi miru!

Tomislav Kovačič, OKT Eques Ornatus

Uvodna beseda

Prvega prokonzula ERVV

Vinsko viteštvo ima v 21 stoletju svoj smisel, ker je antiteza svetu, ki je zasičen z diktatom merljivosti in konzumerizma. Živimo namreč v svetu, kjer interesi kapitala usmerjajo razvoj sveta v tolikšni meri, da je prioriteta zgolj gospodarska rast. Ta usmeritev povzroča razkroj oz. deformacijo nekaterih temeljnih družbenih in individualnih etičnih vrednot, oblikovanih v tisočletnem razvoju človeštva! Tukaj se pojavlja temna stran razvoja, obenem pa takšno stanje nudi možnost za ustvarjanje plodnih tal za vinsko viteštvo v novih pogojih delovanja v sodobnem času!

Tomislav Kovačič
Prvi prokonzul ERVV

Zgodovina

Evropskega reda vitezov vina

Evropski Red vitezov vina je kulturna ustanova, saj neguje tisočletja staro kulturno dediščino, ki danes daje pečat vsej urbani civilizaciji človeštva! Izhaja iz tradicije Viteškega reda Sv. Jurija, ki ga je leta 1468 ustanovil cesar Friderik III., z bulo pa leta 1469 potrdil papež Pavel II. Leta 1984 je tradicijo vinskega viteštva obudil Gradiščansko-panonski red vitezov vina s sedežem v Železnem/Eisenstadt/ na Gradiščanskem v Avstriji /dežela Burgenland/ in ga razširil tudi v druge države. Konzulat za Slovenijo je bil ustanovljen 26. septembra 1991 s svečanostjo na Ptuju in to je bil hkrati tudi prvi Konzulat v novo nastali državi Sloveniji. Konzulat, ki s svojimi šestimi Legaturami deluje na področju celotne Slovenije, predstavlja samostojno vejo na velikem deblu evropskega viteštva pod enotnim patentom z nazivom ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE!