Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo

Nastanek Konzulata za Slovenijo

Leta 1991, natančneje 26. in 27. septembra, se je na Ptuju in v Ormožu mudila senatna delegacija Gradiščansko-panonskega reda vitezov vina na čelu s I. konzulom Alfredom T. Tomborjem in legatom za Slovenijo Alexandrom Ungerjem. Sklepno dejanje dvodnevnega druženja je bila investitura – ustanovitev Konzulata za Slovenijo in oblikovanje ožjega vodstva Konzulata, kar se je zgodilo na prvi viteški svečanosti – skupščini 27. septembra 1991 v minoritskem samostanu na Ptuju. Prvi prokonzul je postal Fedor Pirkmajer, II. prokonzul prof. dr. Jože Colnarič, konzularni zakladnik Jani Gönz, konzularni vikar pa p. Mirko Pihler. V vodstvo sta bila imenovana tudi mag. Boris Beloglavec kot konzularni notar in Zvonimir Simčič kot veliki konzularni vinski mojster.

Svet konzulata 2021 – 2027

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Kovačič Tomislav Senator, Ornatni vitez Prvi prokonzul
2 Kenda Srečko Vitez vina Drugi prokonzul
3 Vrezner Franc Vitez vina Tretji prokonzul
4 Pezdirc Anton Vitez vina Prokonzul administrator
5 Repše Andrej Vitez vina Konzularni maršal
6 Magdič Anton Vitez vina Drugi maršal
7 Kauran Zlatko Vitez vina Konzularni notar
8 Šajnovič Andrej Vitez vina Konzularni pronotar
9 Kulovec Mirjan Vitez vina Konzularni zakladnik
10 Berovič Marin Vitez vina Ataše za stike v tujini
11 Nemanič Julij Vitez vina Konzularni enolog
12 Vodopivec Friderik Vitez vina Konzularni enolog
13 Vodovnik Anton Vitez vina Konzularni enolog
14 Gašparin Boris Vitez vina Konzularni gastronom I
15 Rajh Ignacij Ornatni vitez Prvi legat Legature za Pomurje
16 Senekovič Venčeslav Vitez vina Prvi legat Legature Maribor Podravje
17 Kocijan Marko Vitez vina Prvi legat Legature Ljubljana
18 Sotošek Franc Vitez vina Prvi legat Legature BKDP
19 Jež Boris Vitez vina Prvi legat Legature za Primorsko
20 Tominšek Jože Vitez vina Prvi legat Legature Celje

Evropski red vitezov vina, Legature

Opis, Sveti legatur

S ciljem Red približati pripadnikom je konzulat razdeljen na šest področnih enot, imenovanih viteške legature. To so:
  • Legatura BKPD,
  • Legatura Celje,
  • Legatura Ljubljana,
  • Legatura Maribor-Podravje,
  • Legatura za Pomurje,
  • Legatura za Primorsko.

Legature niso pravne osebe, samostojno pa sprejemajo letne plane prireditev in ostalih aktivnosti.Svetu konzulata v sprejem predlagajo nove kandidate za vstop v Red ter kandidate za napredovanja po redovnih stopnjah. Legaturo v sodelovanju s Svetom legature vodita Prvi in Drugi legat.

Svet legature BKDP

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Sotošek Franc Vitez vina Prvi legat
2 Kulovec Mirjan Vitez vina Drugi legat
3 Kerin Lojze Vitez vina Maršal legature
4 Preskar Stanislav Vitez vina Notar legature
5 Badovinac Ivanka Vinska dama Enologinja legature
6 Tomič Jure Vinski sodnik Gastronom legature
7 Drenek Sotošek Breda Vinska dama Zakladnik legature
8 Pibernik Jože Vinski svetnik Vikar legature
9 Vizlar Ivan Vinski sodnik Član Sveta leg.
10 Bobič Franc Vitez vina Član Sveta leg.
11 Pečarič Martin Vinski svetnik Član Sveta leg.

Svet legature Celje

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Tominšek Jože Vitez vina Prvi legat
2 Gorinšek Miran Vinski svetnik Drugi legat
3 Namurš Franc Vitez vina Maršal legature
4 Vodovnik Plevnik Tadeja Dama Enologinja legature
5 Deželak Bogdan Vinski svetnik Gastronom legature
6 Glavač Jani Vinski svetnik Zakladnik legature
7 Linasi Tadej Hospes Vikar legature
8 Tratenšek Jože Hospes Nosilec praporja
9 Vreže Jani Vinski sodnik Namestnik maršala leg.
10 Pevec Franc Vinski sodnik Namestnik notarja leg.
11 Jagrič Matija Hospes Nemestnik enologa leg.
12 Fajfar Mihael Hospes Namestnik nosilca prapora

Svet legature Ljubljana

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Kocijan Marko Vitez vina Prvi legat
2 Magdič Anton Vitez vina Drugi legat
3 Sebešan Todor Vinski sodnik Maršal legature
4 Kotnik Rajko Hospes Notar legature
5 Mižigoj Aleš Vitez vina Zakladnik legature
6 Kovačič Matjaž Vinski sodnik Enolog legature
7 Berovič Marin Vitez vina Enolog legature
8 Jezeršek Franc Vitez vina Gastronom legature
9 Lap Jožef Hospes Vikar legature
10 Herakovič Niko Vitez vina Nosilec praporja
11 Treven Ludvik Vitez vina Nosilec tirzusa
12 Smuk Edvard Vitez vina Nosilec keliha
13 Križnar Goran Vitez vina Nosilec meča
14 Kafol Matija Vinski sodnik Konzularni fotograf

Svet legature Maribor-Podravje

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Senekovič Venčeslav Vitez vina Prvi legat
2 Kramer Peter Vinski sodnik Drugi legat
3 Delalut Drago Vitez vina Maršal legature
4 Tikvič Dominik Vinski svetnik Notar legature
5 Vodovnik Anton Vitez vina Enolog legature
6 Mogu Majda Vinska dama Gastronom legature
7 Vrezner Franc Vitez vina Član Sveta legature
8 Mulec Roman Vitez vina Član Sveta legature
9 Lobnik Bojan Vitez vina Namestnik maršala leg.
11 Bračko Urška Vinska dama Namestnica enologa leg.
12 Polajnar Andrej Vitez vina Član Sveta legature

Svet legature za Pomurje

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Rajh Ignacij Ornatni vitez Prvi legat in gastronom legature
2 Šajnovič Andrej Vitez vina Drugi legat
3 Sakelšek Cvetka Redovna dama Enologinja legature
4 Steyer Danilo Vitez vina Enolog legature
5 Zver Boštjan Vinski sodnik Notar legature
6 Petovar Slavko Vinski sodnik Maršal legature
7 Cipot Franc Vitez vina Zakladnik legature
8 Feher Marika Vinska dama Članica Sveta legature
9 Dervarič Drago Vinski sodnik Član Sveta legature

Svet legature za Primorsko

Zap.št. Priimek in ime Redovna stopnja Funkcija v Svetu
1 Jež Boris Vitez vina Prvi legat
2 Vodopivec Friderik Vitez vina Legat Senior enolog legature
3 Saksida Joško Vinski sodnik Član Sveta legature
4 Colja Davorin Vitez vina Prvi maršal legature
5 Počkar Nadja Vinska dama Notar legature
6 Hrvatin Milan Vinski svetnik Drugi maršal legature
7 Zidar Boštjan Vitez vina Legatni enolog
8 Pintar Marjan Vitez vina Član Sveta legature
9 Bandelli Marko Vinski sodnik Član Sveta legature
10 Gašparin Boris Vitez vina Gastronom legature