06.07.2023 4. SEJA SVETA LEGATURE ZA POMURJE V DRUGEM SKLICU – POVZETEK

Opravljena je bila dne 06.07.2023 v Domicilu legature v gostilni Rajh.

Prisotni: Ignac Rajh, prvi legat, Andrej Šajnovič, drugi legat, Cvetka Sakelšek, enologinja, Boštjan Zver, notar, Franc Cipot, zakladnik, Drago Dervarič, član.

Odsotna: Danilo Steyer, enolog, Slavko Petovar, maršal, Marika Feher, članica

Dnevni red:

 1. Pregled aktivnosti konzulata in legature v prvem polletju 2023
 2. Kadrovske zadeve
 3. Dogodki konzulata in legature v drugem polletju
 4. Aktualno v senatu in konzulatu
 5. Razno

Zaključki:

Ad 1.  Konzulat:

 • seja Sveta konzulata Šenčur (februar)
 • Konvent in Tiha svečanost Zg. Brnik (marec)
 • Svečana rez Stare trte Lent MB (marec)
 • Svečana rez potomke Stare trte grad Ptuj (marec)
 • Velika viteška svečanost Sevnica ( maj)
 • srečanje Alpe-Jadran Italija

Legatura:

 • Kronanje Ljutomerske vinske kraljice, Jeruzalem (januar)-delegacija
 • seja Sveta legature za Pomurje v drugem sklicu, Bakovci (februar)
 • svečana skupna rez trte, Pečarovci (marec)
 • Svečana rez potomke Stare trte, grad Ptuj (marec)-delegacija
 • Svečana rez trte, Apače (marec)-delegacija
 • Svečana rez Johanezove trte, Cerkvenjak (marec)-delegacija
 • Zbor redovnikov legature za Pomurje, Jeruzalem (april)
 • Svečana saditev potomke Stare trte, Cankova (maj)-delegacija
 • Ekskurzija legature za Pomurje, območje Štrigove (junij)

Ad 2.   Glede na zaostanek pri številu pripadnikov legature na območju Upravne enote Ljutomer je za povabilo v Red podan in sprejet naslednji predlog:

 • Kovačič Tjaša, predlagateljica Cvetka Sakelšek
 • Kuhar Miha, predlagatelj Slavko Petovar

 

Od ostalih pomembnejših zaključkov velja omeniti:

 • Plan dogodkov konzulata in legature za drugo polletje nima sprememb.
 • Nova spletna stran konzulata uspešno deluje in napreduje.
 • Brošura Mladi in vino se bo za potrebe ostalih konzulatov prevedla v angleški jezik.
 • Pod patronatom F.I.C.B se bo v Sloveniji julija odvijal Wine Discovery Tour. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki Legature za Pomurje.

 

Za objavo pripravil:                                  Andrej Šajnovič