V četrtek, dne 12.10.2023 smo se na pokopališču Apače poslovili od viteza vina v Evropskem redu vitezov vina Jožefa Steyerja. Konzularni pogreb je v skladu z viteškim protokolom pripravilo vodstvo Legature za Pomurje. Poleg Prvega prokonzula Tomislava Kovačiča, ki je opravil viteški nagovor in glavnega govornika Petra Kiriča sta sodelovala še praporščaka Alen Felso in Egon Krampač ter nosilec insignije Ivan Janez Pučko. V častni straži so se izmenjevali Tomislav Kovačič, Ignac Rajh, Andrej Šajnovič, Franc Kupljen, Slavko Lončarič in Janko Rihtarič. Za izvedbo protokola je skrbel maršal legature Slavko Petovar. Prisotnih je bilo skupaj preko 20 pripadnikov Reda. Viteza Jožefa se bomo spominjali kot osebo z velikim srcem do družine in prijateljev, z veliko ljubeznijo do trte, vina in glasbe ter kot vzornega pripadnika viteškega Reda.

Za objavo pripravil:                                  Andrej Šajnovič