EU FORUM

20. oktobra 2023 je potekal v najstarejšem avstrijskem mestu v Rustu EU Forum Evropskega Reda vitezov vina na katerem se je zbralo preko 45 udeležencev, od tega prokonzuli in legati iz 9 držav-konzulatov, članic OEVE . Senator EU Tomislav Kovačič je predstavil uvodni referat na temo, ki je obravnavala uspešno delovanje viteškega Reda kot celote, še posebej pa legatur in viteških omizij v regionalnih in lokalnih okoljih! V razpravi, v kateri je sodelovalo veliko udeležencev, so bili izpostavljeni primeri dobrih praks, tudi iz Konzulata za Slovenijo in sicer viteške Legature za Pomurje s strani drugega legata Andrej Šajnoviča in Legature za Primorsko s strani prvega legata Borisa Ježa! Tako je EU Forum ponovno upravičeno pokazal smiselnost tovrstnih srečanj in izmenjave mnenj in pogledov med vodstvi Konzulatov in Legatur v širšem evropskem prostoru.

REDOVNI DAN – ORDENSTAG
Redovni dan-Ordenstag-Order Day ERVV-OEVE , ki je potekal v Rustu 20. Oktobra 2023 je bil tudi za slovenski Konzulat pomemben, saj sta bila za uspešno viteško delo v Redu deležna viteške časti SIGNUM HONORIS redovni notar eques Zlatko Kauran in redovni pronotar in legat Legature za Pomurje eques Andrej Šajnovič. Kot nova legata za Legaturo Maribor-Podravje in Legaturo Celje sta bila inavgurirana judex Peter Kramer in judex Miran Gorinšek.

STIFTUNGFEST- INTERNATIONAL FOUNDATIONAL FEAST
Že 39. Ustanovni dan viteškega reda OEVE je potekal 21. oktobra 2023 na sedežu Reda v Klosterneuburgu. Na njem se je gastronomsko, z vini in narodno folkloro predstavil nov mlad nedavno ustanovljen Konzulat Črne Gore. V najvišjo redovno stopnjo Eques de Vino-Vitez vina so bili med ostalimi pripadniki iz Evrope povzdignjeni tudi kandidati iz Konzulata za Slovenijo in sicer: Dušan Benčina, Todor Sebašan, Branko Tomažič, Milan Vitaz in Jani Vreže!