Redovniki Legature za Primorsko smo leto 2024 začeli s prijetnim druženjem pri   hospesu ERVV, Dušanu Kristančiču,. Njegova vinogradna vinarska kmetija se nahaja v Medani in je ena vidnejših v Goriških Brdih.

Bili smo deležni gostiteljevega  prijaznega sprejema, ki mu je sledila podrobna predstavitev domačije, njegovega kmetovanja in pridelovanja posameznih vrst vin. Kmetija ima dolgoletno tradicijo, ki sega še v obdobje njegovih starih staršev. Tedaj je bilo vsega po malo s čimer so se ukvarjali, z vinogradništvom, sadjarstvom  in celo z živinorejo. Toda Dušan je v 80. letih spoznal, da je usmerjenost le v eno dejavnost tisto, kar lahko nosi dolgoročni uspeh in čemur  se je mogoče posvetiti maksimalno, tako s svojim znanjem kot trdim delom. Odločil se je za vinogradništvo in vinarstvo ter lastno blagovno znamko vin Kristančič.

Ko smo se sprehodili  po lični vinski kleti ter nato okušali vrhunske vinske kapljice različnih sort, je  tudi nas prepričal, da v svoji dolgoročni viziji ni zgrešil niti malo. Želimo mu, da ob trdi volji, znanju in delu žanje kar največ uspehov.

 

Avtor: Mirjam Kastelič, dama ERVV, Legatura za Primorsko

Fotografije: Nadja Počkar, vinska dama ERVV, Legatura za Primorsko